Annotation

Full catalog of these at http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php

The actual language is medieval Galician-Portuguese

Annotation last modified on 2012-10-14 23:04 UTC.

Relationships

composer:Alfonso X el Sabio
Wikidata:Q1033824 [info]
parts:Alfonso's Prologo (Prologue A / B)
Cantiga de Santa María no. 1 "Des oge mais quer' eu trobar"
Cantiga de Santa Maria no. 2 "Muito devemos varões"
Cantiga de Santa Maria no. 7 "Santa Maria amar"
Cantiga de Santa Maria no. 8 "A Virgen Santa María" (number)
Cantiga de Santa María no. 10 "Rosa das rosas e Fror das frores"
Cantiga de Santa María no. 11"Nenbres sete"
Cantiga de Santa María no. 15 "Todos los santos"
Cantiga de Santa María no. 18 "Por nos de dulta tirar"
Cantiga de Santa María no. 20 "Virga de Jesse"
Cantiga de Santa Maria no. 26 "Non é gran cousa se sabe bon joyzo dar"
Cantiga de Santa María no. 29 "Nas mentes senpre teer"
Cantiga de Santa María no. 30 “Muito valvera mais”
Cantiga de Santa María no. 37 "Miragres fremosos faz por nos"
Cantiga de Santa María no. 42 "A Virgen mui groriosa"
Cantiga de Santa Maria no. 47 "Virgen Santa maria guarda-nos"
Cantiga de Santa María no. 47 "Virgen Santa Maria"
Cantiga de Santa Maria no. 56 "Gran dereit e de seer"
Cantiga de Santa María no. 58 "De muitas guisas"
Cantiga de Santa María no. 60 "Entre Av'e Eva"
Cantiga de Santa María no. 70 "Eno nome de María"
Cantiga de Santa Maria no. 77 "Da que Deus mamou"
Cantiga de Santa Maria no. 79 "¡Ay, Santa Maria!"
Cantiga de Santa María no. 90 "Sola fusti, senlleira"
Cantiga de Santa Maria no. 100 "Santa María, strela do dia"
Cantiga de Santa María no. 106 "Prijon forte nen dultosa"
Cantiga de Santa María no. 110 "Tant' é Santa María de ben mui conprida"
Cantiga de Santa Maria no. 111 "En todo tempo faz ben"
Cantiga de Santa Maria no. 113 "Por razon tenno d'obedecer"
Cantiga de Santa Maria no. 114 "A que serven todo-los celestiaes"
Cantiga de Santa María no. 116 "Dereit' é de lume dar"
Cantiga de Santa María no. 118 "Fazer póde d' outri vivê-los séus fillos"
Cantiga de Santa Maria no. 119 "Como somos per conssello"
Cantiga de Santa Maria no. 123 "De Santa María sinal qual xe quér"
Cantiga de Santa Maria no. 124 "O que pola Virgen leixa"
Cantiga de Santa Maria No. 126 "De toda chaga ben pode guarir"
Cantiga de Santa Maria no. 127 "Non pod' ome pela Virgen"
Cantiga de Santa María no. 139 "Maravillosos e piadosos"
Cantiga de Santa María no. 148 "Ena gran coita" (Pregaria)
Cantiga de Santa Maria no. 159 "Non sofre Santa Maria"
Cantiga de Santa Maria no. 160 "Queen bõa-dona querra"
Cantiga de Santa Maria No. 163 "Pode por Santa Maria"
Cantiga de Santa Maria no. 166 "Como poden per sas culpas"
Cantiga de Santa Maria no. 167 "Quen quer que na Virgen fia"
Cantiga de Santa Maria no. 169 "A que por nos salvar"
Cantiga de Santa Maria no. 176 "Soltar pode muit' agynna"
Cantiga de Santa Maria no. 177 "Non vos e gran maravilla"
Cantiga de Santa María no. 206 "Quen souber Santa Maria ben de coraçon amar"
Cantiga de Santa María no. 207 "Se ome fezer de grado pola Virgen algun ben"
Cantiga de Santa María No. 209 "Muito faz grand'erro"
Cantiga de Santa María no. 211 "Apostos miragres faz todavia"
Cantiga de Santa María no. 213 "Quen serve Santa Maria"
Cantiga de Santa María no. 222 “Quen ouver na Groriosa”
Cantiga de Santa Maria no. 226 "Assi pod'a Virgen"
Cantiga de Santa María no. 234 "A que faz os peccadores dos peccados repentir"
Cantiga de Santa María no. 244 "Gran dereit' é que mal venna"
Cantiga de Santa María no. 249 "Aquel que de volontade"
Cantiga de Santa María no. 250 "Por nós, Virgem madre"
Cantiga de Santa Maria no. 254 "O nome da Virgen santa"
Cantiga de Santa María no. 264 "Pois aos seus que ama defende todavia"
Cantiga de Santa María no. 266 "De muitas guisas miragres a Virgen esperital faz"
Cantiga de Santa María no. 268 "Gran confiança na Madre de Deus"
Cantiga de Santa Maria no. 281 "U alguen a Jhesu Cristo por seus pecados neguar"
Cantiga de Santa Maria no. 290 "Maldito seja quen non loara"
Cantiga de Santa María no. 295 "Que por al non devess"
Cantiga de Santa María no. 302: "A madre de Jhesu Cristo, que é Sennor de nobrezas"
Cantiga de Santa María no. 320 "Santa María léva"
Cantiga de Santa María no. 322 "A Virgen, que de Deus madre"
Cantiga de Santa Maria no. 339 "En quantas guisas os seus acorrer"
Cantiga de Santa María no. 340 "Virgen, madre gloriosa"
Cantiga de Santa María no. 350 "Santa María, Sennor"
Cantiga de Santa María no. 352 "Fremosos miragres mostra a Madre de fremosura"
Cantiga de Santa María No. 353 "Quen a omagen da Virgen e de seu Fillo onrrar"
Cantiga de Santa María no. 361 "Null’ ome per ren non deve a dultar"
Cantiga de Santa María no. 380 "Sen calar"
Cantiga de Santa María no. 383: O fondo do mar tan chão
Cantiga de Santa María No. 384 "A que por gran fremosura é chamada Fror das frores"
Cantiga de Santa María no. 389 “A que pera paraiso”
Cantiga de Santa María no. 393 "Macar é door a ravia maravillosa e forte ..."
Cantiga de Santa María no. 400 "Pero Cantigas de loor"
Cantiga de Santa María no. 401 “Macar poucos cantares”
Cantiga de Santa Maria no. 403 "Aver non poderia"
Cantiga de Santa María no. 406 "Ben vennas, Maio"
Cantiga de Santa Maria no. 420 "Bẽeita es Maria"
Cantiga de Santa María no. 422 "Madre de Deus, ora por nos teu Fill' essa ora"
Prologue to the "Cantigas de Santa María" (Porque trobar é cousa en que jaz)

Recordings

DateTitleAttributesArtistLength
recordings
2008-01-27Cantígas de Santa MariáliveRamiro Amusategui, Begoña Olavide, Gianni de Gennaro, Mudéjar5:47
2008-01-27Cantígas de Santa MariáliveRamiro Amusategui, Begoña Olavide, Gianni de Gennaro, Mudéjar15:45
Cantiga de Santa MariapartialMarco Casiraghi, Ronde Mon Amy?:??
Cantigas de Santa MaríapartialNarciso Yepes5:00
Cántigas de Santa MariapartialFrançoise Atlan, Camerata Mediterranea4:35